1
Naše hodnoty a zásady

Kodex chování je základem našeho jednání

Kodex chování LIFOCOLOR

Dva z hlavních cílů společnosti Lifocolor Group, které od sebe nelze oddělit, jsou ekonomický úspěch a společenská odpovědnost. Jako společnost s přibližně 280 zaměstnanci (v roce 2021) ve čtyřech zemích, máme hodnotový systém postavený na odpovědném a etickém chování vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí.

Náš Kodex chování stanoví závazné minimální standardy pro společnost Lifocolor týkající se jednání s obchodními partnery, zaměstnanci a veřejností. Zaměstnanci a vedení společnosti jsou povinni tento Kodex chování dodržovat.

Přečtěte si náš Kodex chování zde (Code of Conduct)

Máte dotazy nebo potřebujete podporu od našich odborníků? Pak nás prosím kontaktujte!

1

Více na Lifocolor