Kodex chování
Naše hodnoty a zásady

Kodex chování je základem našeho jednání

Kodex chování LIFOCOLOR

Dva z hlavních cílů společnosti Lifocolor Group, které od sebe nelze oddělit, jsou ekonomický úspěch a společenská odpovědnost. Jako společnost s přibližně 300 zaměstnanci (v roce 2022) ve čtyřech zemích, máme hodnotový systém postavený na odpovědném a etickém chování vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí.

Náš Kodex chování stanoví závazné minimální standardy pro společnost Lifocolor týkající se jednání s obchodními partnery, zaměstnanci a veřejností. Zaměstnanci a vedení společnosti jsou povinni tento Kodex chování dodržovat.

Přečtěte si náš kodex chování pro klienty zde.

Přečtěte si náš Kodex chování pro dodavatele zde.

Máte dotazy nebo potřebujete podporu od našich odborníků? Pak nás prosím kontaktujte!

Kodex chování

Více na Lifocolor