Potraviny
Potraviny

Limitní hodnoty máme stále na paměti

Masterbatche pro kontakt s potravinami

Obzvláště vysoké požadavky jsou kladeny na polymery, které přicházejí do přímého styku s potravinami a nápoji. Pečlivé sledování všech použitých surovin a GMP výrobních procesů (správná výrobní praxe) jsou základním předpokladem pro bezpečná řešení.

Výrobci musí dodržovat příslušné místní směrnice a předpisy v závislosti na trhu, pro který vyrábějí. Například nařízení EU 10/2011 „O materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami“. K barvení plastových výrobků, které přicházejí do styku s potravinami, jako jsou obaly nebo kuchyňské potřeby a náčiní na pečení, se používají pouze barviva, která z polymeru nemigrují, jsou chemicky inertní a v souladu s nařízením EU 10/2011.

Přísná nařízení se nevztahují pouze na základní polymery a aditiva. Rovněž je třeba zvážit neúmyslně přidané látky, v technickém žargonu nazývané NIAS (Non-Intentionally Added Substances).

Látky NIAS mohou vstoupit do produktu ve formě nečistot z vnějšího prostředí. Dalšími příčinami jsou kontaminace surovin, které se používají při výrobě produktů, nebo látek vznikajících během zpracování; například nezáměrné přehřátí obsahu nebo obalových materiálů během výrobního procesu.

Některé látky NIAS lze předvídat při důkladné znalosti výrobního procesu a podmínek použití. Jiné lze prokázat pouze pomocí široce zavedených screeningových metod. Tímto způsobem lze identifikovat mnoho látek NIAS, které by jinak zůstaly skryty, například při speciálních GC testech (gas chromatography – plynová chromatografie).

Lifocolor samozřejmě při vývoji masterbatchů zohledňuje příslušné mezinárodní směrnice a požadavky na výrobu. Suroviny jsou dle toho cíleně vybírány. Příslušná osvědčení o shodě zaručují, že v dodavatelském řetězci budou předávány potřebné informace. Výrobci polymerních produktů tak mohou provádět nutné a předepsané zkoušky.

Optimální ochrana obsahu patří mezi další požadavky na plastové obaly potravin. Tomu rovněž napomáhají vhodné aditivní masterbatche a kombinované masterbatche.

Dalším aspektem, který je třeba vzít v úvahu u plastových obalů potravin, je spolehlivé značení výrobků. Toho je možné dosáhnout masterbatchi pro laserové značení.

Příklady použití

  • Dózy
  • Hrnky
  • Misky
  • Lahve
  • Kryty, víčka
  • Fólie

Řešení / produkty Lifocolor

Informační materiály o našich produktech lze stáhnout v sekci Stahování.

Máte dotazy nebo potřebujete podporu od našich odborníků? Pak nás prosím kontaktujte!

Potraviny

Více na Naše kompetence