Aktualności
Wiadomości i wydarzenia

Co nowego w Grupie Lifocolor

Colour Road 2024: Przyczyń się do pokoju na świecie

Trendy kolorystyczne w barwieniu tworzywa pochodzącego z recyklingu

Grupa Lifocolor zaprezentowała swoją najnowszą serię kolorów Colour Road z 12 nowoczesnymi odcieniami na rok 2024. Zgodnie z mottem „Przyczyń się do pokoju na świecie”, producent koncentratów barwiących do tworzyw sztucznych zaprezentował sześć z 12 wybranych kolorów w formie nadającej się do recyklingu w dwóch różnych rodzajach tworzyw sztucznych: nadające się do recyklingu PE i pochodzące z recyklingu RE Plano.

Lifocolor
Przyczyń się do pokoju na świecie | Lifocolor

Pandemia Covid-19, wojny i konflikty – tematy bliskie nam już od roku, z niepewnymi konsekwencjami w Europie i na świecie, pokazały dobitnie, jak kruchy, ważny i cenny jest pokój: dla witalnego życia, ale także zdrowia psychicznego. Te myśli, tęsknoty, aspiracje i ruchy zostały włączone do Colour Road 2024 (marka Renolit) pod hasłem „Przyczyń się do pokoju na świecie”. Są to powody i konsekwencje, dla których właśnie te odcienie ugruntowują się jako trendy. Ponieważ: kolory zawsze wyrażają i wpływają na nasze postawy, emocje i działania.

Światy tematyczne Colour Road 2024 w skrócie:

Lifocolor inerpretuje trendy kolorystyczne jako wieczne kolory we współpracy z RE Plano

Zgodnie z ogólnym mottem Colour Road 2024, a w szczególności z trzecim tematem „Contribute to a healthy environment" – Lifocolor zaproponował odpowiednie zrównoważone i przyszłościowe koncentraty barwiące do tworzyw sztucznych: zaprojektowane jako „wieczne kolory” koncentrują się na wsparciu możliwości recyklingu podczas przetwarzania i barwienia. Powstałe z wyselekcjonowanych barwników, stabilne w wysokich temperaturach i odporne na migrację, są zoptymalizowane pod kątem wielu cykli – zarówno w przypadku tworzywa pierwotnego w pierwszym cyklu, jak i w recyklacie dla powtarzanych cykli. W zależności od rodzaju materiału pochodzącego z recyklingu, rezultat kolorystyczny może się jedynie nieznacznie różnić od zastosowania z materiałem pierwotnym i nadal pozostaje ekonomiczny.

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to sprzeczne, tymczasowe trendy kolorystyczne mogą być również „wiecznymi kolorami” w kwestii rozwoju. Lifocolor we współpracy z RE Plano przygotował sześć z dwunastu kolorów Colour Road 2024:

  1. nadające się do recyklingu kolory na tworzywie pierwotnym PP
  2. nadające się do recyklingu kolory na pochodzącym z recyklingu Planoprop rPP z RE Plano.

Prezentowane trendy kolorystyczne mogą być zastosowane w różnych formach i dla różnych tworzyw sztucznych – na bazie materiałów pierwotnych, polimerów pochodzących z recyklingu, czy biopolimerów, a także częściowo lub całkowicie na identycznych nośnikach.

Trendy kolorystyczne - webinaria

W tym roku również oferujemy webinaria w języku angielskim dotyczące trendów kolorystycznych:

  • 24 maja 2023 o godz. 10:00
  • 31 maja 2023 o godz. 10:00

Link do rejestracji pojawi się wkrótce.
Pobierz broszurę "Colour Road 2024: Contribute to a world in peace".