Graue Rezyklat-Halbkugeln aus Kunststoff auf blauem Grund
Rozwiązania dla polimerów z recyklingu

Design for Recycling

Kolory dla recyklingu

Polimery z recyklingu mogą być ponownie użyte na różne sposoby:

  • Recykling mechaniczny: zużyte tworzywa sztuczne są przetwarzane na recyklaty. Odpady z tworzyw sztucznych od konsumentów nazywane są odpadami pokonsumenckimi/regranulatami/recyklatami (PCR-post-consumer recyclate/resin). Odpady z tworzyw sztucznych z procesów przemysłowych nazywane są odpadami poprodukcyjnymi (PIR-post-industrial recyclate/resin).
     
  • Recykling energii termicznej: Energia zawarta w tworzywach sztucznych jest wykorzystywana przez spalanie, na przykład do wytwarzania energii elektrycznej.
     
  • Recykling chemiczny: Monomery lub materiały petrochemiczne są odzyskiwane i wykorzystywane do produkcji materiału bardzo podobnego do jakości pierwotnej.
 
Umożliwianie recyklingu polimerów

Dzięki naszemu portfolio LifoCycle możemy obrać kurs na dobrą zdolność recyklingu, a tym samym łatwe sortowanie podczas przetwarzania pierwotnych i ponownie użytych surowców. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom do barwienia zapewniamy na przykład możliwość sortowania. Nasze koncentraty wykrywalne w technologii NIR świetnie nadają się do sortowania automatycznego.

Masterbatche wspierające możliwość recyklingu można opracowywać na bazie tak zwanych surowców pierwotnych, a także częściowych lub całkowitych baz z recyklingu. Te ostatnie są szczególnie odpowiednie dla materiałów pierwotnych przeznaczonych do recyklingu. Odpowiednie dodatki przeciwdziałają degradacji w procesie recyklingu, którą wywołują powtarzające się obciążenia termiczne.


Więcej o naszym portfolio LifoCycle

 
Barwienie recyklatów

Obecnie, nawet po posortowaniu kolorystycznym i oddzieleniu polimerów, systemy sortowania zapewniają jedynie jasne lub ciemne frakcje PCR, jako punkt wyjścia.

Jaśniejszy może być barwiony w atrakcyjnych odcieniach z większą różnorodnością i mniejszym zużyciem barwników, tak że koncentrat barwiący i koszty barwienia w wyrobie końcowym mogą pozostać umiarkowane. Jednak jaśniejsze frakcje polimerów są zwykle mniej dostępne ze względu na bardziej złożone sortowanie i przetwarzanie.

Ciemniejsze typy obecnie ograniczają różnorodność kolorów; zasada brzmi: im ciemniejszy odcień docelowy, tym bardziej realistyczny i ekonomiczny rezultat. Jasne odcienie są trudne do osiągnięcia lub są możliwe tylko przy wysokich kosztach.

Flaschendeckel aus recyceltem Material

Więcej na ten temat Gospodarka cyrkularna