Pyramide aus Holzbausteinen mit verschiedenen Icons auf blau-grünem Hintergrund
Zerowa emisja netto w Lifocolor

Redukcja gazów cieplarnianych

Nasze cele do 2050 roku

Już od kilku lat dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego. Dokonaliśmy tego na przykład poprzez instalację systemów fotowoltaicznych, wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN 50 001 oraz energooszczędną konstrukcję naszych nowych budynków.

W 2022 r. zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Dzięki temu przyczyniamy się do osiągnięcia porozumienia paryskiego, które ma na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 2050 r.


Wdrożenie zgodne z wytycznymi SBTi

Wdrożenie jest zgodne z wytycznymi Science Based Target Initiative (SBTi). Sformułowane tam cele naukowe zapewniają Lifocolor jasno zdefiniowaną ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych i wspomóc rozwój biznesu.

SBTi działa na przykład we współpracy z ważnymi władzami, które wspólnie wypracowały cele ONZ i porozumienia paryskiego. Dzięki temu stanowi ważny i uznany na całym świecie wzorzec.


O naszym zarządzaniu projektami

Nasze zdefiniowane cele wskazują jasno określoną ścieżkę dla Lifocolor w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Określamy nasz ślad zgodnie z metodą opisaną w Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Protokół GHG jest uważany za najszerzej stosowany standard rozliczania gazów cieplarnianych i obejmuje nie tylko dwutlenek węgla (CO2), ale także wiele innych gazów cieplarnianych.

Bazując na danych z początku 2019 roku, do 2050 roku stopniowo zmniejszamy emisje o 90 procent. Celem pierwszego etapu jest redukcja emisji, na które mamy bezpośredni wpływ. Zostały one opisane w zakresach 1 i 2. Deklarowanym celem jest zmniejszenie emisji na tych obszarach o 46 procent do 2030 roku.

Zakres 3 obejmuje emisje pośrednie, na które Lifocolor nie ma wpływu. Należą do nich emisje związane z produkcją naszych surowców, transportem naszych towarów oraz tworzeniem zakupionych przez nas dóbr inwestycyjnych i nie tylko.

Zahl 2050 auf weißem Hintergrund

Więcej na ten temat Gospodarka cyrkularna