Orangenes Unendlichkeitszeichen
Wieczne kolory - barwniki do tworzyw sztucznych wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym

Z natury do natury

Koncentraty barwiące do tworzyw sztucznych zainspirowane naturą i środowiskiem

Jeśli opracowywane są produkty dla gospodarki cyrkularnej oparte na paliwach kopalnych, wybór barwników należy uwzględnić podczas procesu podejmowania decyzji na wczesnym etapie. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że kolor nadaje się do etapu utylizacji i ponownego przetwarzania.

Cykl biopolimerowy ma jeszcze wyższe standardy, jeśli chodzi o wybór barwnika – szczególnie jeśli cykl kończy się kompostowaniem. Dlatego „Design for Recykling (D4R) wymaga opracowania niezbędnych wartości i zrównoważonego rozwoju polimerów i kolorów. Pomimo złożoności problemu – ale także i właśnie z tego powodu – Lifocolor reprezentuje rozwój zrównoważonych, przyjaznych środowisku kolorów dla przyszłościowej branży polimerów.

Nasza koncepcja Wiecznych Kolorów została opracowana we współpracy z VENN Kreativ GbR w Berlinie. Myśląc o tym, jakie kolory pozostaną z nami na wieczność, kierujemy się dwoma aspektami:

1. Jakie kolory i wrażenia kolorystyczne z otoczenia i natury pozostaną z nami w dającej się przewidzieć przyszłości i będą inspirować nasze zmysły?
2. Jakich barwników możemy użyć, aby wprowadzić te „wieczne” kolory i wrażenia kolorystyczne do świata polimerów w sposób zrównoważony i nadający się do recyklingu? Czy są też „wieczne” barwniki, które mogą być do tego najlepszą bazą?

Z jednej strony w naszej koncepcji Wiecznych Kolorów chcielibyśmy przełożyć inspirację kolorami natury i otoczenia na świat polimerów. Z drugiej strony musimy również ocenić dostępne barwniki pod kątem ich przydatności do recyklingu w różnych cyklach. Przewidujemy także otwarte, wnikliwe i dociekliwe przyjrzenie się nowym rozwiązaniom w dziedzinie barwników oraz ich profesjonalną ocenę.

W Lifocolor opracowujemy nasze receptury, aby idealnie wspierały fazę utylizacji, a także proces po użyciu, niezależnie od tego, czy pracujemy z polimerami pierwotnymi, PCR, PIR, czy nawet biopolimerami. Takie podejście, wraz z naszymi działaniami, pozwala nam łączyć kolor i tworzywa na nieograniczony czas – na wieczność – pozostając w harmonii z naszym otoczeniem.

Küste mit blauem Meer und roten Felsen

Więcej na ten temat Gospodarka cyrkularna