Aktualności
Wiadomości i wydarzenia

Co nowego w Grupie Lifocolor

Asortyment produktów LifoCycle wspiera recykling materiałów

Dzięki gamie produktów LifoCycle, Lifocolor wspiera przetwórców, którzy używają produktów nadających się do recyklingu.

W ramach gospodarki cyrkulacyjnej producenci tworzyw sztucznych i podmioty zajmujące się recyklingiem dążą do zwiększenia udziału tworzyw termoplastycznych pochodzących z recyklingu. Dzięki gamie produktów LifoCycle, Lifocolor wspiera przetwórców, którzy używają produktów nadających się do recyklingu. Specjalne koncentraty zapewniają sortowanie zużytych tworzyw sztucznych, wielokrotny ich recykling oraz wysoką jakość koloru i produktu.

Dzisiaj nie można sobie wyobrazić życia bez tworzyw sztucznych. Ich długowieczność stanowi wyzwanie, gdy produkty lub opakowania wykonane z tworzyw sztucznych są wyrzucane w dużych ilościach bez sortowania. Liczne inicjatywy wzywają do zwiększenia wskaźnika recyklingu. Wymaga tego również nowe prawo dotyczące opakowań, które weszło w życie w Niemczech na początku 2019 roku. W całej Unii Europejskiej wiele stowarzyszeń producentów tworzyw sztucznych i podmiotów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych podjęło już dobrowolne dziaania i zobowiązało się do rozszerzenia działalności w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych.

Nacisk kładziony jest na przejście do gospodarki cyrkulacyjnej, które można osiągnąć jedynie przy udziale przemysłu produkującego i przetwarzającego tworzywa sztuczne. Oprócz recyklingu energetycznego i chemicznego szczególnie odpowiedni jest recykling mechaniczny i materiałowy. Po profesjonalnym sortowaniu z wykorzystaniem wytłaczania, przetworzone frakcje tworzyw sztucznych są przekształcane w nowe produkty o wysokiej jakości.

Producenci podstawowych produktów obrali kurs na zdolność recyklingu

Aby mechaniczny recykling tworzyw termoplastycznych był skuteczny, ważne jest, aby zapewnić im zdolność recyklingu podczas wytwarzania produktów podstawowych. Ważne jest również, aby upewnić się, że partie starego plastiku można sortować w samym procesie recyklingu. Celem jest produkcja materiału z recyklingu o powtarzalnej jakości. LifoCycle, rodzina produktów naszej firmy, wspiera te procesy.

Podstawą asortymentu są nadające się do recyklingu koncentraty do poliestru i poliolefin, które przetrwają wiele cykli recyklingu bez utraty jakości. W tym celu stosuje się specjalne barwniki, których właściwości kolorystyczne pozostają w dużej mierze niezmienne nawet po kilku cyklach wytłaczania. Są one zaprojektowane dla temperatur procesowych danego polimeru. Gama produktów LifoCycle jest dostępna zarówno dla PET, jak i PE i PP, opcjonalnie na bazie PCR lub surowiec pierwotny. Różne rozmiary granulek umożliwiają małe dozowanie, nawet poniżej 0,1%, w zależności od wymagań klienta. Dostępne są również koncentraty do zastosowań spożywczych.

Rozwiązania zapewniające stabilność koloru i sortowanie w cyklach recyklingu

Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym dodatkom w kontekście zarządzania recyklingiem, firma Lifocolor opracowała LifoCycle-Stab, połączenie stabilnych dodatków, które zapewniają stabilizację UV produktu końcowego, nawet przy wielu cyklach recyklingu. Do recyklingu PET dodatki termostabilne, np. lubrykanty i dodatek poprawiający sypkość, są również dostępne na nośniku rPET lub PET.

Rozwiązania Lifocolor wspomagają również sortowanie zużytych tworzyw sztucznych według rodzaju i koloru polimeru. Problemy występują zwłaszcza w przypadku czarnych tworzyw sztucznych barwionych sadzą. Sadza pochłania promieniowanie bliskiej podczerwieni (NIR), które jest wykorzystywane w automatycznym sortowaniu. Oznacza to, że tworzywo sztuczne pozostaje nierozpoznane i jest nieprawidłowo przypisane do cyklu recyklingu lub nie można go posortować. Różne koncentraty wykrywalne w NIR mogą temu zaradzić w przypadku prawie każdego polimeru. Produkty barwione nimi niewiele różnią się wizualnie od produktów barwionych sadzą. Jednak można je sortować automatycznie bez żadnych problemów.

Odchylenie koloru materiału pochodzącego z recyklingu można skorygować

Jednak nawet zoptymalizowane procesy sortowania mogą prowadzić do frakcji o zmiennych kolorach i niejednolitej przezroczystości. Firmy recyklingowe mogą potrzebować innych dodatków, aby zapewnić stałą jakość materiału pochodzącego z recyklingu. Na przykład dodanie LifoCycle Clear do rPET można zastosować w celu uzyskania jednolitego zabarwienia materiału pochodzącego z recyklingu. Istniejące odchylenia, takie jak żółty lub zielonkawy odcień, są korygowane przez dodatek. Firmy zajmujące się recyklingiem i przetwórstwem kolorowych materiałów pochodzących z recyklingu mogą używać produktów LifoCycle, aby radzić sobie z wahaniami jakości i osiągnąć pożądany docelowy kolor.

Z pomocą produktów z serii LifoCycle, przetwórcy i podmioty zajmujące się recyklingiem mogą współpracować, aby osiągnąć zrównoważony wzrost udziału materiałów z recyklingu w przetwórstwie tworzyw sztucznych, co uwzględnia wymagania prawne i oczekiwania konsumentów.


Pobierz broszurę serii LifoCycle

|

Im Rahmen der Kreislaufwirtschaft streben Kunststofferzeuger und Recycler an, den Anteil werkstofflich wiederverwerteter Thermoplaste zu erhöhen. Lifocolor unterstützt mit seiner Produktreihe LifoCycle Verarbeiter, die recyclefähige Produkte einsetzen. Die speziellen Masterbatches sorgen für eine Sortierfähigkeit von Altkunststoffen, eine mehrfache Rezyklierbarkeit und hohe Farb- und Produktqualitäten.

Kunststoffe sind aus dem heutigen Leben nicht wegzudenken. Durch ihre Langlebigkeit wird es zur Herausforderung, wenn Produkte oder Verpackungen aus Kunststoff nach Gebrauch unachtsam in der Natur entsorgt oder in großen Mengen unsortiert deponiert werden. Zahlreiche Initiativen fordern eine höhere Recyclingquote. Auch das neue Verpackungsgesetz, das in Deutschland Anfang 2019 in Kraft trat, sowie jüngste Pläne zur „EU-Plastikabgabe“ bekräftigen dies. EU-weit haben bereits zahlreiche Organisationen der Kunststofferzeuger und Recycler Selbstverpflichtungen abgegeben und sich zur Erweiterung der Aktivitäten zum Kunststoffrecycling verpflichtet.

Im Mittelpunkt steht der Übergang zur Kreislaufwirtschaft, der nur durch die Mitwirkung der kunststofferzeugenden und -verarbeitenden Industrien erreicht werden kann. Neben energetischem und chemischem Recycling bietet sich vor allem das mechanische, werkstoffliche Recycling an. Dabei entsteht aus Altkunststoff-Fraktionen nach fachgerechter Sortierung mittels Extrusion wieder Rezyklat, das zu neuen hochwertigen Produkten verarbeitet werden kann.

Primärprodukt-Hersteller stellen Weichen zur Recyclingfähigkeit

Damit die werkstoffliche Wiederverwertung von Thermoplasten gelingen kann, kommt es darauf an, ihre Recyclingfähigkeit bereits bei der Herstellung der Primärprodukte sicherzustellen. Zudem gilt es, im Recyclingprozess selbst darauf hinzuwirken, dass Altkunststoff-Chargen sortierfähig sind. Das Ziel ist die Herstellung von Rezyklaten mit reproduzierbarer Qualität. All dies unterstützt die Produktfamilie LifoCycle des Lichtenfelser Masterbatch-Spezialisten Lifocolor.

Basis des Angebots sind recyclingfähige Masterbatches für Polyester und Polyolefine, die zahlreiche Recycling-Kreisläufe ohne Qualitätsverlust überdauern. Dazu werden spezielle Farbmittel eingesetzt, deren coloristische Eigenschaften auch bei mehreren Extrusionsdurchläufen weitgehend konstant bleiben. Sie sind auf die Prozesstemperaturen des jeweiligen Polymers ausgelegt. Das LifoCycle-Sortiment ist sowohl für PET als auch für PE und PP erhältlich, wahlweise auf Basis von PCR oder Neuware. Verschiedene Granulatgrößen ermöglichen je nach Kundenwunsch niedrige Dosierungen auch geringer als 0,1 Prozent. Auch für Lebensmittelanwendungen stehen Masterbatches zur Verfügung.

Lösungen für Farbstabilität und Sortierfähigkeit bei Recyclingkreisläufen

Den steigenden Anforderungen an Additive im Rahmen der Kreislaufwirtschaft entspricht Lifocolor mit LifoCycle-Stab, einer Kombination stabiler Additiv-Komponenten, die die UV-Stabilität des Endartikels auch bei mehreren Recyclingkreisläufen sicherstellen. Für das PET-Recycling sind zudem thermostabile Additive, z. B. auch Gleitmittel und Anti-Block-Masterbatches, auf rPET-, oder PET-Träger erhältlich.

Lifocolor Lösungen unterstützen zudem die Sortierfähigkeit von Altkunststoffen nach Polymertyp und Farbe. Zu Problemen kommt es insbesondere bei schwarzen Kunststoffen, die mit Ruß eingefärbt werden. Ruß absorbiert Nahinfrarot (NIR)-Strahlung, die bei der automatischen Sortierung verwendet wird. So bleibt der Kunststoff unerkannt und wird im Recycling-Kreislauf falsch zugeordnet oder ist nicht sortierbar. Abhilfe schaffen diverse NIR-detektierbare Masterbatches für nahezu jedes Polymer. Die mit ihnen eingefärbten Produkte unterscheiden sich visuell kaum von den mit Ruß eingefärbten, lassen sich aber problemlos automatisch sortieren. 

Farbabweichung des Rezyklats korrigierbar

Doch selbst optimierte Sortierprozesse können zu Fraktionen mit schwankenden Farben und uneinheitlicher Transparenz führen. Um konstante Qualitäten der Rezyklate sicherzustellen, benötigen Recycler unter Umständen weitere Zusatzstoffe So lässt sich etwa durch Zusatz von LifoCycle-Clear in rPET die gleichbleibende Färbung des Rezyklats erreichen. Vorhandene Abweichungen wie Gelb- oder Grünstichigkeit werden durch Zugabe korrigiert. Recycler und Verarbeiter von eingefärbten Rezyklaten können durch Einsatz der LifoCycle-Produkte auf Qualitätsschwankungen reagieren und die gewünschte Zielfarbe erzielen.

Mit Hilfe der Produkte der LifoCycle-Reihe gelingt es Verarbeitern und Recyclern gemeinsam, den werkstofflichen Recycling-Anteil von Kunststoffen nachhaltig zu erhöhen. Dies trägt den Forderungen der Gesetzgebung und den Erwartungen der Verbraucher nach Kunststoffprodukten auf Basis von Recyclingmaterial Rechnung.

Download LifoCycle-Broschüre
Download LifoCycle-Pressemitteilung