Novinky a události
Novinky a události

Zjistěte všechny novinky o skupině Lifocolor

NIR-detekovatelné masterbatche také na bázi recyklátu

Jedno z mnoha řešení pro proces recyklace: Lifocolor nabízí NIR-detekovatelné masterbatche pro různé termoplasty a různé typy nosičů - také na bázi recyklátu - který zajišťuje NIR detekovatelnost.

NIR černé

Tříditelnost použitých plastů podle typu  polymeru a barvy je stále výzvou pro proces recyklace. Problémy vznikají především u černých plastů, které jsou obarvený černou na bázi sazí (carbon black).

NIR-detekovatelné masterbatche, které Lifocolor nabízí pro různé termoplasty, tento problém vyřeší.

Proces třídění plastů pracuje na bázi blízkého infračerveného záření (NIR). Kamery a NIR senzory s vysokým rozlišením dokážou současně třídit plastové frakce od dvou do dvanácti milimetrů podle barvy a typu polymeru. Tato technologie funguje pro všechny druhy plastů.

Masterbatche se sazemi zabraňují procesům třídění

Saze z velké části pohlcují záření vyzařované testovacím zařízením. Tím je zabráněno vstupu signálů do detektoru NIR skeneru. Výsledek: plast zůstává nerozpoznám a položka je špatně roztříděna. Požadována jsou barviva, která umožňují odraz NIR od polymerů a tak umožní jejich detekci.

NIR-detekovatelné masterbatche také na bázi recyklátu

Lifocolor nabízí NIR-detekovatelné masterbatche pro různé termoplasty a různé polymerní nosiče - také na bázi recyklátu - které umožní NIIR detekovatelnost.  Plastové výrobky barvené těmito masterbatchi zůstávají v recyklačním cyklu, mohou být tříděny autromaticky bez problémů a lze je vizuálně jen ztěží rozlišit od variant barvených masterbatchi na bázi sazí.


Laboratorní analýza NIR potvrzuje chování při detekci a třídění

Analytická zpráva institutu cyclos-HTP prokazuje úspěšnou identifikovatelnost a zaručenou tříditelnost masterbatchů Lifocolor pro polyolefiny. Masterbatche mohou být také vyvinuty pro aplikace pro styk s potravinami, kde je nutné splnit Nařízení 10/2011 EC a FDA.


Více:
Informace a nabídka produktů v naší brožuře