Novinky a události

Novinky a události


Zjistěte všechny novinky o skupině Lifocolor

Možnosti barevní PCR materiálů v obalovém průmyslu … Výrobci obalů i spotřebitelé kladou vysoké nároky na jejich vzhled. Zároveň roste touha po větším využívání recyklovaných materiálů. Barevné plasty však často představují pro recyklaci kámen úrazu a barvení recyklovaných plastů má také svá úskalí.

Svět recyklace bez barev?

Pro podporu oběhového hospodářství rozšiřuje výrobce masterbatchů Lifocolor své portfolio LifoCycle. Sortiment produktů pro zlepšení recyklovatelnosti plastových komponentů a obalů bude v budoucnu doplněn o bílé a NIR detekovatelné černé koncentráty a také aditivum na ochranu obsahu na bázi 100% recyklovaného polymeru.

Rozšíření LifoCycle portfolia

Tříditelnost použitých plastů podle typu polymeru a barvy je stále výzvou pro proces recyklace. Problémy vznikají především u černých plastů, které jsou obarvený černou na bázi sazí (carbon black). NIR-detekovatelné masterbatche, které Lifocolor nabízí pro různé termoplasty, tento problém vyřeší.

NIR černé

Lifocolor, výrobce barevných masterbatchů do plastů, se sídlem v Lichtenfels/Německo, trvale podporuje růst svých společností. Dokončením nové budovy v Lichtenfelsu se letos prozatím ukončí téměř desetileté investiční období. V předešlém období došlo k výraznému rozšíření kapacit závodů v České republice, Polsku a Francii.

Lifocolor Group se rozvíjí rychlým tempem

On our "Colour Road Journey" we discover the trend colours 2021. New in December: Pine Green … Pine Green embodies the spirit of that scent, clearing the mind with the fresh scent of pine, and off ering a key color in nature’s palette.

Trend Colour December: Pine Green

On our "Colour Road Journey" we discover the trend colours 2021. New in October: Lemongrass. A soft greenish yellow, designed to entice and stir the senses, Lemongrass calls to mind the flavor and scent of the lemongrass leaves. Used in cooking, as well as medicinal purposes, lemongrass is attributed as an ingredient of health and confidence.

Trend Colour October: Lemongrass

Na naší "Cestě barev" objevujeme trendové barvy roku 2021. Vzduchem se line vůně, která vyzařuje nebývalou svěžest. Je lehce opojná, smyslná, vzdušná a čistá. Jak může tento jev v mysli vyvolat také barvu? Patří mezi levandule a její barva je levandulová. Pozadí:

Trendová barva dubna: Levandule

Na naší cestě za barvami objevujeme trendové barvy roku 2021. Říká se, že vůně v sobě skrývá celoživotní vzpomínky. Určitá vůně vám může připomínat parfém vaší matky, jídlo z dovolené nebo dýmku vašeho dědečka. Vůně nás obklopuje a pomáhá nám zapamatovat si zvláštní osoby, místa a události.

Trendová barva února: divoká růže

Lichtenfels/Německo, 18.6.2019 - Lifocolor Farben GmbH & Co. KG (96215 Lichtenfels, www.lifocolor.de), výrobce masterbatchů do termoplatů, investuje 20 millionů EUR na rozšíření svého mateřského závodu v Lichtenfelsu. Stavební práce byly započaty v červenci 2019 a plánovaná doba výstavby je 18 měsíců.

Nový výrobní závod v Lichtenfels