Novinky a události
Novinky a události

Zjistěte všechny novinky o skupině Lifocolor

Nový výrobní závod v Lichtenfels

Nový výrobní závod v Lichtenfels, Německo

Nový výrobní závod v Lichtenfels
Lichtenfels/Německo, 18.6.2019 - Lifocolor Farben GmbH & Co. KG (96215 Lichtenfels, www.lifocolor.de), výrobce masterbatchů do termoplatů, investuje 20 millionů EUR na rozšíření svého mateřského závodu v Lichtenfelsu. Stavební práce byly započaty v červenci 2019 a plánovaná doba výstavby je 18 měsíců.

Výrobní závod  v Lichtenfelsu v Oberfranken ( Horní Franky), který existuje od roku 1986, dosáhl nyní svého kapacitního limitu. Proto společnost Lifocolor Farben staví komplex budov o rozloze 14 000 m² s výrobou, kontrolou kvality, administrativní budovou, skladem a logistikou na ploše  o rozloze 30 000 m² v blízkosti stávajícího závodu. Plánovaná výrobní kapacita bude 6,000 t  masterbatchů ročně a v případě potřeby může být navýšena.

Aby bylo možné splnit zvýšené požadavky na výrobu vysoce kvalitních masterbatchů, bude výrobní technologie v nové budově speciálně zaměřena na klíčové segmenty společnosti a povýšena na novou úroveň kvality. Závod má systémy rekuperace tepla a moderní ventilační technologii ke zlepšení kvality vzduchu ve všech oblastech společnosti. 

Nová budova bude postavena podle nejmodernějších stavebních standardů a sama pokryje přibližně 30% svých energetických požadavků. Podíl regenerativně generované elektrické energie se celkem zvýší na přibližně 70%. To znamená, že Lifocolor Farben snižuje své emise CO2 na tunu vyrobených masterbatchů  o dalších 40% ve srovnání s rokem 2018.