Shades of Beauty & Care 2024
Shades of Beauty & Care 2024

Barevné trendy pro kosmetický průmysl

Mír, vyrovnanost, štědrost, sebeurčení

Svět barev 2024, který určuje trend pro kosmetický průmysl a průmysl osobní péče, se zdá být rozporuplný, ale sdílí společné téma: hmatatelnou touhu po klidu a míru, stejně jako svobodu a sebeurčení:

  • NATURAL SENSES oraz BACK TO THE ROOTS ukazují snahu o spojení a sounáležitost z hlediska barev. Na jedné straně k bytostným, uklidňujícím a konejšivým silám přírody. Na druhou stranu vůči našim kořenům a pokoře k odlišným kulturním tradicím. Barevné palety jsou teplé, intenzivní a autentické – perfektně se hodí ke konceptu „Eternal Colours“. 
  • W motywach FUTURISTIC WELLNESS i FREE NOSTALGIA experimentální, modernější barvy mnohem odvážnější demonstrují touhu po konzistenci a autonomii. Kovové, pastelové nuance se setkávají s intenzivními a výraznými tóny.

Stáhnout: Shades of Beauty & Care 2024 (brožura v angličtině)

Shades of Beauty & Care 2024

Více na Trendservice