Colour Road 2024
Trendy kolorystyczne 2024

Przyczyń się do pokoju na świecie

Nasze trendy kolorystyczne Colour Road 2024: Wieczne Kolory we współpracy z RE Plano

Pandemia Covid-19, wojny i konflikty – tematy bliskie nam już od roku, z niepewnymi konsekwencjami w Europie i na świecie, pokazały dobitnie, jak kruchy, ważny i cenny jest pokój: dla witalnego życia, ale także zdrowia psychicznego.

Nasze motto “Contribute to a World in Peace” – Przyczyń się do pokoju na świecie

Te myśli, tęsknoty, aspiracje i ruchy zostały włączone do światów tematycznych Colour Road 2024:

Nie skupiamy się tylko na trzecim temacie: podkreślamy to całą interpretacją Colour Road 2024 i naszym podejściem do zrównoważonego, zorientowanego na przyszłość rozwoju kolorów dla produktów polimerowych.

Nasze zestawy pokazowe: sześć kolorów, dwa polimery, jedna współpraca

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to sprzeczne, tymczasowe trendy kolorystyczne mogą być również „wiecznymi kolorami” w kwestii rozwoju. Lifocolor we współpracy z RE Plano przygotował sześć z dwunastu kolorów Colour Road 2024:

  1. nadające się do recyklingu kolory na tworzywie pierwotnym PP,
  2. nadające się do recyklingu kolory na pochodzącym z recyklingu Planoprop rPP z RE Plano.

Koncentraty Lifocolor zaprojektowane jako „wieczne kolory” mogą wyznaczać drogę do dobrego recyklingu już podczas przetwarzania i barwienia i mogą być rozwijane w sposób ekonomiczny, w zależności od rodzaju polimeru. Powstałe z wyselekcjonowanych barwników, stabilne w wysokich temperaturach i odporne na migrację, są zoptymalizowane pod kątem wielu cykli – zarówno w przypadku tworzywa pierwotnego w pierwszym cyklu, jak i w recyklacie dla powtarzanych cykli. W zależności od rodzaju materiału pochodzącego z recyklingu, rezultat kolorystyczny może się jedynie nieznacznie różnić od zastosowania z materiałem pierwotnym i nadal pozostaje ekonomiczny.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania.

Colour Road 2024

Więcej na ten temat Trendservice